Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Rapport från Höstblot

2013-12-06

Exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Höstblot 2013

Vid Höstblotet dubbades fem nya skogskarlar: Stig Gustavsson Södertälje, Jan-Erik Andersson och Magnus Sterner Strängnäs, Arne Karlsson Torshälla och Gunnar Kindlundh Trosa efter sedvanlig prövning.

Vid Räfst- och Rättartinget konstaterades att Skogskarlarna bidragit med 19 750:- kronor till ungdomsverksamhet i Södermanland.

Årsrunan godkändes och Rådet fick ansvarsfrihet för årsrundan 2013.

Två nya rapportkarlar utsågs, därmed finns inga vakanser i rapportkarlarnas krets. Stigtomtakarlarna ansvarar för Vårsnoket 2014 och den långsiktiga planeringen ger vid handen att Gnestakarlarna tar hand om Vårsnoket 2018.

Höstblotet 2014 sker under Mariefredskarlarnas försorg och för Höstblotet 2018 utsågs Hälleforsnäskarlarna.

Väl mött vid Vårsnoket!

Hälsar Rådet.