Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Medlemmar

2011-02-23

Uppdaterar sidan "Liemannen 2010-2011" under Medlemmar med att Stenåldersmannen Gösta Runström från Ärla hämtats av liemannen den 10 februari 2011. Han blev 86 år. (oh)