Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Statistik strumpvärde 2011

2011-06-17

Vi börjar nu att kunna se vilka bidrag som skogskarlarna översänt till kassabevararen för att samla i kassakistan.

SKK har fått bidrag som säkerställer våra åtagande till sörmländska ungdomar under år 2011.