Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Medlemmar

2011-07-06

Uppdaterar sidan "Liemannen 2010-2011" under medlemmar med att Karl Erik Lange från Eskilstuna hämtats den 24 juni. Karl Erik blev nästan 96 år. (oh)