Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Medlemmar

2011-07-10

Uppdaterar sidan "Liemannen 2010-2011" under medlemmar med att Stig Malmqvist från Strängnäs hämtats av liemannen. Stig blev 64 år. (oh)