Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Startsidan o Medlemmar

2011-07-26

Under "Aktuellt" på Startsidan läggs uppmaning om snokande efter Gröningar.

Uppdaterar sidan "Liemannen 2010-2011" under "Medlemmar" med att Karl-Erik Henningsson från Södertälje hämtades av liemannen den 19 juli. Karl-Erik blev 80 år. (oh)