Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Dagboken

Visar i "bästa fall" när och vad som ändrats på hemsidans alla sidor. Efterhand städas gammalt bort

Rådet 2008-2012

2012-08-10

Ändrar mötesdatum för jubileumskommittén från 20 till 19 augusti på undersidan "Handlingsplan 2012".

Tar bort länken till Östergötlands skogkarlar då den inte fungerade. (oh)