Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Handlingsplan 2013, förslag

Januari               Fastlägga handlingplan 2013                                     inre rådet


Februari  
mitten               Påminn Nyköpingskarlarna om vårvandringen                 skrivarna


Mars
                        SOF årsmöte
                        Kallelse till hela rådet om utskick och möte                  skrivarna
                        Möte med rådet (vid behov).                                         inre rådet

                        Utskick med inbjudan vårsnok. Möte.                           hela rådet           


April


Maj
                        Vårsnoket i Nyköping                                                 Nyköpingskarlarna


Juni       


Juli
mitten                Utskick till Krets- och klubbrapportkarlar                    skrivarna
                         om snokande efter gröningar.

                         Telefonkontakt med rapportkarlarna                            inre rådet


Augusti
början                Kontakta blotarrangören                                            skrivarna


September    
början               Sammanställning av inskickade förslag på gröningar    skrivarna
                        Utse silverstänk                                                        talmannen
                        Förbered alla brev till gröningar                                   skrivarna
7                      Utdelning av priser till H10-H21 vid DM-medel,
                       arrangör  Södertälje                                                    talmannen skrivare
15                    Utdelning av Raketen, UKM-pris och juniorväst
                       vid DM-stafett, arrangör Ärla IF                                    talmannen
                       Möte med rådet (vid behov)                                         inre rådet


Oktober    
början              Sammanställning av förslag på gröningar                     skrivarna
mitt                 Utskick med inbjudan till Höstblot, betalningsavi              hela rådet
                       för strumpvärde 2013 och rapport från vårsnok. Möte.
                       Brev med inbjudan till gröningar                                  skrivarna


November

                      Möte inför höstblotet.                                                  inre rådet
30                   Höstblot i Oxelösund                                                 alla


December
                      Inbetalning av pengar till Nordenrådet                           kassabevarare
                      Rapport till Nordenrådet                                              skrivarna
                      Räfst- och Rättartingsprotokoll                                    skrivarna

 Löpande         Uppvakta 80-åringar                                                  skrivarna