Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Kontakt med inre rådet kan göras via dessa e-runor:

Talman Greger Wedin                                  talman@skksormland.se

Skrivare Robert Bohman                               skrivare@skksormland.se

Kassabevarare Weine Johansson                  kassabevarare@skksormland.se

Runomästare Jan G Enesved                         webmaster@skksormland.se