Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Årsrundan 2010-2011

Vila i frid!

Liemannen hämtade dessa Skogskarlar

Namn

Pörte

Levnad

 Björn Guterstam

Trosa

1949-2010

 Gösta Runström  Ärla 1924-2011
 Hans Karlsson  Enhörna 1943-2011
 Lars-Erik Eriksson
 Enhörna 1929-2011
 Alf Julin
 Södertälje 1919-2011
 Karl Erik Lange
 Eskilstuna 1915-2011
 Stig Malmqvist
 Strängnäs 1946-2011
 Karl-Erik   Henningsson
 Södertälje 1931-2011
 Ture Gustafsson
 Torshälla 1927-2011