Välkomna

till Sörmlandskarlarnas hemsida

Postgiro 28 10 19-0

Har Du synpunkter på hemsidan är Du välkommen att kontakta Rådet via gästboken på hemsidan eller med epost till:

konsult@skksormland.se

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

 

 Besökare:  [counter]


 

ETT KRAFTIGT SUS

PÅ FÖDELSEDAGEN!

Agne Bergman 100 år

den 13 februari 2024.


Nytt lösenord

Efter rådsbeslut ska en del info till medlemmar lösenordsskyddas.

Kontakta nedanstående via e-post för att få info om inloggningen!

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

Skrivare Karl-Robert kan samtidigt samla in nya och uppdatera gamla adresser (e-post).

Vårvandringen 1 juni 2024

En kort video från Sörmlands skogskarlars vårvandring i Lina naturreservat

Arrangör var Södertäljekarlarna och en mycket bra guide, naturvårdare Mikael Lindén från Södertälje kommuns miljökontor.

Vi såg svarthakedopping och hörde smådopping, samt fick info om större och mindre vattensalamander i Linasjön vid vår vandring runt sjön. Mikael nämnde också den citronfläckade kärrtrollsländan som fanns vid sjön.

Ett stort SUS från mycket nöjda karlar.

PS: Några foton finns från vandringen  under rubriken Fotoalbum.

Video och foton: Ove Hallin

Under rubriken Vårsnoket finns en rapport (Vårsnoket 2024) från Weine Johansson och Stig Thorsson SNO

Inlagd 2024-06-03

Uppdaterad 2024-06-07

 

 

Hemsidan

under uppdatering!

2023-10-22

På uppdrag av Rådet har jag som konsult uppdaterat hemsidan med att byta Mall (hemsidans layout), samt gjort en del andra ändringar. Bl. a. har det kommit till namn på rådskarlar från år 2003 då Katrineholmskarlarna tog över.

Synpunkter beträffande utseende och felaktigheter kan delges mig via e-post. Se vänstra spalten.

Ove Hallin

Stenålderskarl

 

Aktuellt!

Vårvandring 2024
Se info till vänster.

Bildgalleri klicka här.

Inlagd 2024-06-03

Uppdaterat medlemsregister igen!

Registret har uppdaterats då Bo Norenvik från OK Tor avlidit den 1 maj efter en längre tids sjukdom.
Liemannen har tagit ytterligare en skogskarl den 3 maj då Nils Johansson OK Tjärnen stilla somnat in i hemmet.

 Uppdaterat 2024-05-06


Senaste nytt!

Efter beslut av Rådet ska informationen under rubriken För medlemmar lösenordsskyddas. Vilket betyder att man måste ha lösenord för att få tillgång till sidan eller hämta filer.

Det uppdaterade medlemsregistret och info om karlar som liemannen hämtat finns där att ladda ner.

Inlagd 2023-11-27