Välkomna till Sörmlandskarlarnas hemsida

Postgiro 28 10 19-0

Har Du synpunkter på hemsidan är Du välkommen att kontakta Rådet via gästboken på hemsidan eller med epost till:

konsult@skksormland.se

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

 

 Besökare:  [counter]


 


Nytt lösenord

Efter rådsbeslut ska en del info till medlemmar lösenordsskyddas.

Kontakta nedanstående via e-post för att få info om inloggningen!

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

Skrivare Karl-Robert kan samtidigt samla in nya och uppdatera gamla adresser (e-post).

 
Highlights: World Ranking Event Middle Distance, Kuopio, Finland
 
Höjdpunkter från medeldistans i Kuopio 2023

Aktuellt!


Uppdaterat medlemsregister

Registret är nu uppdaterat med 4 nya karlar som dubbades vid årets blot.

Mer info från årets blot kommer då runorna är ristade.

 Inlagd 2023-12-01


Testvideo

Test av en video från IOF Orienteering på YouTube.

Testar även med en egen video-sida med plats för större format.

 Inlagd 2023-11-27

Senaste nytt!

Efter beslut av Rådet ska informationen under rubriken För medlemmar lösenordsskyddas. Vilket betyder att man måste ha lösenord för att få tillgång till sidan eller hämta filer.

Det uppdaterade medlemsregistret och info om karlar som liemannen hämtat finns där att ladda ner.

Inlagd 2023-11-27


Hemsidan

under uppdatering!

2023-10-22

På uppdrag av Rådet har jag som konsult uppdaterat hemsidan med att byta Mall (hemsidans layout) samt gjort en del andra ändringar. Bl. a. har det kommit till namn på rådskarlar från år 2003 då Katrineholmskarlarna tog över.

Synpunkter beträffande utseende och felaktigheter kan delges mig via e-post. Se vänstra spalten.

Ove Hallin

Stenålderskarl