ETT KRAFTIGT SUS

PÅ FÖDELSEDAGEN!

Agne Bergman 100 år

den 13 februari 2024.

Välkomna

till Sörmlandskarlarnas hemsida

Postgiro 28 10 19-0

Har Du synpunkter på hemsidan är Du välkommen att kontakta Rådet via gästboken på hemsidan eller med epost till:

konsult@skksormland.se

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

 

 Besökare:  [counter]


 


Nytt lösenord

Efter rådsbeslut ska en del info till medlemmar lösenordsskyddas.

Kontakta nedanstående via e-post för att få info om inloggningen!

skksormland@skksormland.se

skrivare@skksormland.se

Skrivare Karl-Robert kan samtidigt samla in nya och uppdatera gamla adresser (e-post).

Bilden är klickbar!


 

Hemsidan

under uppdatering!

2023-10-22

På uppdrag av Rådet har jag som konsult uppdaterat hemsidan med att byta Mall (hemsidans layout), samt gjort en del andra ändringar. Bl. a. har det kommit till namn på rådskarlar från år 2003 då Katrineholmskarlarna tog över.

Synpunkter beträffande utseende och felaktigheter kan delges mig via e-post. Se vänstra spalten.

Ove Hallin

Stenålderskarl

 

Aktuellt!

Vårvandring 2024
Inbjudan från Södertäljekarlarna.
Ladda ner pdf-fil här.

Uppdaterat medlemsregister igen!

Registret har uppdaterats då Bo Norenvik från OK Tor avlidit den 1 maj efter en längre tids sjukdom.
Liemannen har tagit ytterligare en skogskarl den 3 maj då Nils Johansson OK Tjärnen stilla somnat in i hemmet.

 Uppdaterat 2024-05-06


Testvideo

Test av en video från IOF Orienteering på YouTube.

Testar även med en egen video-sida med plats för större bild-format.

 Inlagd 2023-11-27

Senaste nytt!

Efter beslut av Rådet ska informationen under rubriken För medlemmar lösenordsskyddas. Vilket betyder att man måste ha lösenord för att få tillgång till sidan eller hämta filer.

Det uppdaterade medlemsregistret och info om karlar som liemannen hämtat finns där att ladda ner.

Inlagd 2023-11-27