Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Jubileumsskrift 2012

Om Jubileumsskriften 2012

Redan under Strängnäskarlarnas första år (2008) föreslog Tomas Fors (talman) att vi skulle försöka åstadkomma en ny Jubileumsskrift för åren 1937-2012. Den gamla skriften från 1937-1985, som tagits fram av Strängnäskarlarna till jubileet 1985, hade tagit slut. Arbetet med skriften tog fart under 2011 och den blev färdig i slutet av 2012.

Bidragsgivare till Jubileumsskriften har varit:

Sparbanksstiftelsen Rekarne,(15 000 kr)

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur,(10 000 kr)

Skogskarlarnas Klubb i Södermanland tackar för de generösa bidragen, som gjort det möjligt att framställa denna skrift.

Skriftens syfte är bl a att peka på klubbens stöd till sörmländsk ungdomsorientering, samt ge några historiska vingslag från dåtida Vårsnok, Allting och Guldmän bl. a.

Redaktionskommitté: Tomas Fors, Ove Hallin, Thorvald Eriksson, Bengt Björklund, Hans Mårtensson, Lennart Karlsson och Kjell Flagstad (redaktör).

Produktion: ÖSP Folke Bagger

Svaret från Carl Gustaf (Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur)