Rapport från Sörmlands Skogskarlars vårvandring 2018-05-26

I vårsolens glans hade 38 skogskarlar och skogsbrandexperten Lotta Risberg samlats på vägen i östra kanten av Stora Dunkersmossen mellan Läggesta och Mariefred. Vi började med att förflytta oss några höjdkurvor uppåt till ett område som var utsatt för en skogsbrand 2014. Området var inte större än att det var helt överblickbart, så vår inbjudna expert frågade: ”Om ni i en orientering skulle komma fram till ett sådant brandområde, skulle ni då springa runt eller rakt igenom?”. Vår talman upphov då sin röst i denna sista timme av hans talmansliv och svarade utan att tveka, att han skulle inte ens märka att det var ett brandområde. Blickar av förvåning höjdes mot den klara skyn innan någon, möjligen med en underton av skepsis, uttryckte sin beundran över att vår åldrige talmans framfart i skogen var så vild, att han inte ens lade märke till ett brandområde.

Vi fick där vi satt i solskenet på hårda berget veta mycket om vad som händer när skogen brinner och inte minst vad som händer när det har brunnit. Skogsbrand är sedan urminnes tider en naturlig fas i skogens utveckling och egentligen brinner det numer för sällan för att hålla artrika ekosystem igång. Vi fick veta att det finns växter som har så hårda frön, att fröna inte gror, om de inte utsätts för stark hetta, t.ex. skogsbrand, som spräcker skalen eller att skalen spräcks på mekanisk väg. Brandnäva och svedjenäva är två sådana örter och det finns studier som visar att frön från sådana örter legat i marken i 200 år innan de grott.

Lotta Risberg hade med sig två burkar med frön från brandnäva och svedjenäva och vi var några som var intresserade av att få med oss några frön hem till våra trädgårdar. Vi rekommenderades att värma fröna i 80-gradigt vatten i 10-15 minuter innan vi sår dem. Får vi dem att gro kan vi stoltsera med att ha rödlistade arter i våra trädgårdar. Växterna är ettåriga, så ska vi få örterna att komma igen år efter år måste proceduren med sådd upprepas varje år. Ett annat sätt vore kanske att låta örterna stå orörda tills de har fröat av sig på naturlig väg och därefter ordna en gräsbrand. Att tända eld på gräset känns lite vågat jämfört med att samla in frön från blommorna och hetta upp fröna i vatten.

Innan vi lämnade brandområdet för återtåg mot bilarna hölls ett extra ting för val av råd de närmaste fem åren. För det som avhandlades på tinget redogörs i ett särskilt dokument.

Med tack till karlarna i Strängnäs, som ordnat denna trevliga utflykt, tecknar det avgående rådet genom

 

Greger Wedin                      Rolf Skoglund