Guld-Karlar

Bland förtjänte Skogskarlar skall utses de som med Årsrundans märken av ädel valör skall äras. En löpande och ledande får mottaga märket. Grannlaga och på utomordentliga meriter grundat beslut fattas av Hövitsman och Nordråd.

Väldige Karlar i och utom Skogsråden menas att väl begrunda kinkigt spörsmål!

För att finna värdiga kandidater vill Nordrådet uppmana Karlarna i Råden att öka ansträngningarna och vidga horisonten utom de egna landamäret!  

 

Silvermärken

Talmannen inom varje klubb äger utdela silvermärke till resp ledare och aktiv.

Silvermärken förses med åretal.

Man noterade att i sex klubbar utser talmannen ensam årets silverkarlar (Gästrikland, Närke, Skåne, Södermanland och Västmanland). I övriga klubbar var man redan då mera demokratisk och avgjorde inom hela skogsrådet.

Källa; Sagan om Skogskarlarna  1930-1980, sid 93

 

Stenåldermän

Skogskarlarnas trohet mot sin klubb liksom var  och ens tilltagande ålder och ev. Insatser inom skogsrådet medförde med åren ett behov att särskilt utmärka dem som varit med länge i kretsen. Alla kan ju inte belönas med SKK.s guld eller silver. Och även med ett sådant tecken för förtjänst fanns/finns det skäl att hedra vissa föregångare.

Källa; Sagan om Skogskarlarna  1930-1980, sid 36