Skogskarlarnas klubb

Skogskarlsklubbar finns över hela landet och i Norden. Sörmlandsklubben har drygt 280 medlemmar. Nordrådet rapporterar år 2011 att vi är 47 st SKK-klubbar med ca 7 044 Väldige Karlar. Skogskarlarnas klubb är orienteringens främsta stödorganisation och bidrar årligen med stora belopp till främst ungdomsorienteringen.

Sörmlands Skogskarlar är inget undantag och den sörmländska ungdoms-orienteringen får årligen flera tusen kronor från klubben.

Skogskarlarnas klubb kan närmast betraktas som ett ordenssällskap där nya medlemmar väljs in på förslag av de gamla medlemmarna.

För att komma ifråga krävs goda meriter, både som aktiv orienterare men främst är det ledarmeriter som avgör invalet. Som regel tillkommer 5-10 nya skogskarlar varje år.

Vid det årliga höstblotet utsätts dessa för en noggrann prövning inför Talman och Gammelkarlar innan de vid en högtidlig ceremoni vid flammande
nying avlägger ed och dubbas till skogskarlar.