Avgående Talmannens Jul och Gott Nytt Årshälsning

Då har fem år passerat sedan vi tillträdde i Strängnäs med ansvar för SKK. År som varit utmanande och spännade. Vi har försökt att utforma framtidens SKK, med ett ben i historien och ett ben i framtiden, och jag tror vi lyckats marknadsföra SKK som en del i Sörmländska Orienteringen, samtidigt att Ni medlemmar uppskattar det vi gör och ser fram till att träffas minst ett par gånger per år.

Vi nådde de mål vi satt upp:

  • Elektronisk dokumenthantering
  • Hemsida
  • Länka ihop med SOF
  • Närmare samarbete med Rapportkarlarna
  • Samarbete med Skogflickorna om priser
  • E-runa till medlemmarna
  • Jubileumsskrift
  • Bibehållen ekonomi
  • Bibehållet antal medlemmar
 

Nu kan ni snart se fram mot att i brevlådan finna denna skrift som beskriver SKK från 1937 -2012.   

Ett stort tack till alla Er som kom och medverkade på vårt jubileum och ett stort tack till våra grannar som uppvaktade oss med olika gåvor som ni hittar under Fotoalbumet.

Hoppas ni alla får fira dessa högtider tillsammans med nära och kära.

Jag vill på detta sätt tacka Er för fem fantastiskt härliga år i en underbar fin gemenskap för orienteringssportens bästa.


Ni Skogskarlar har på olika sätt verkat i vårt värdiga Sörmland. Otaliga är de insatser Ni gjort som aktiva, ledare och nydanare. Stor är Eder gärning! Med mänskliga mått den inte mätas kan!

De Sörmländska Skogarna må susa för er detta Solvarv och allt framgent!
Tomas Fors
Avgående Talman
Skogskarlarnas Klubb i Södermanland