Kassabevararen höjer rösten!

Kassabevararen förvaltar insamlade pengar i Skogskarlarnas kassakista.                                                                          bengt b

Skogskarlarnas Klubb i Södermanland bedriver ett aktivt arbete på att stärka den Sörmländska orienteringen med många fina priser. Skogskarlarna delar årligen ut mer än     25 000 kronor till förtjänstfulla ungdomar.

Verksamheten kan genomföras med hjälp av redliga Skogskarlar som lämnar bidrag genom: 

  • Strumpvärde
  • Lotterier
  • Andra gåvor

Kontakta Kassabevararen om Du har något extra att bidra med som stärker vårt fortsatta arbete att stimulera Sörmländska orienteringsungdomar. 

Bengt Björklund