Funktion Förnamn Efternamn E-mail adress Telefon Mobil telefon
Talman Greger Wedin      
Skrivare/ Robert Boman      
Präntare Rolf Skoglund      
Kassabevarare Weine Johansson      
Banmästare Erik Johansson      
Skaffare Jan Svensson      
Banläggare Lennart  Borg      
Runomästare Jan Enesved      
Härold Göran  Larsson      
Budbringare Christer Andén      
Rättare Sven  Undeland      
Rättare          
Valberedare Christer Serrander      
Valberedare Stig Thorsson