Handlingsplan 2012

Januari
början               Fastlägga handlingplan 2012                                          inre rådet
mitten               Möte jubileumsfest                                                        kommitté


Februari   
början               Koll av dokumenthanteringen. Förbättringar?                   skrivarna
mitten               Påminn Trosakarlarna om vårvandringen                         skrivarna


Mars
7                       SOF årsmöte
10                     Kallelse till hela rådet om utskick och möte                  skrivarna
22                     Sportcentrum i Åker, kl. 18.30: Möte med                     inre rådet
                         rådet (vid behov).
24                     Utdelning juniorstipendium                                           rådet

24                     Sportcentrum i Åker, kl. 9-12: Utskick med                   hela rådet
                         tingsprotokoll, inbjudan vårsnok. Möte.

27                     Möte jubileumsfest                                                     kommitté


April


Maj
14                    Kl. 18.30 Åkers Sportcentrum, Möte jubileumsfest         kommitté


Juni
2                       Vårsnoket i Trosa                                                      Trosa


Juli
mitten                Utskick till Krets- och klubbrapportkarlar                    skrivarna
                         om snokande efter gröningar.


Augusti
19                     Möte jubileumsfest, Åkers Sportcentrum kl. 18           kommitté

26                     Möte, Åkers Sportcentrum kl. 17                               inre rådet


September    
början               Sammanställning av inskickade förslag på gröningar    skrivarna
                        Utse silverstänk                                                        talmannen
                        Förbered alla brev till gröningar                                   skrivarna
1                      Utdelning av priser till H10-H21 vid DM-medel,
                       arrangör  Arboga OK + Södermanlands OF                  talmannen skrivare
9                     Utdelning av Raketen, UKM-pris och juniorväst
                       vid DM-stafett, arrangör  IK Standard                           talmannen

23                          Möte jubileumsfest, SMOL-stugan kl. 18                     kommitté


                       Möte med rådet (vid behov)                                        inre rådet


Oktober    
början              Sammanställning av förslag på gröningar                     skrivarna
10                   SMOL-stugan, kl. 17- 20: Utskick med inbjudan till
                       Höstblot, betalningsavi för strumpvärde 2013 och
                       rapport från vårvandringen. Möte.                                 hela rådet
18                   Brev med inbjudan till gröningar                                   skrivarna


November
4                    Möte jubileumsfest, Sportcentrum i Åker kl 18              kommitté

18                   Sportcentrum i Åker, kl. 9 Möte inför höstblotet.           inre rådet
24                   Jubileumsblot (75 år) i Åker                                        alla


December
                      Inbetalning av pengar till Nordenrådet                           kassabevarare
                      Rapport till Nordenrådet                                              skrivarna
                      Räfst- och Rättartingsprotokoll                                    skrivarna


Januari
2013             Överlämning till nytt Råd                                              talman
                     från  Södertälje.                                                         skrivarna, kassabevarare


Löpande         Uppvakta 80-åringar                                                  skrivarna